AGORAKRING

2016

 
 

Antoon Van den Braembussche


De stilte en het onuitsprekelijke.
Over beeldcultuur, kunst en mystiek. 

Antwerpen: EPO, 2016

175p.