2018

AGORAKRING

 
 

De Agorakring wil een beweging zijn die inspireert tot alle vormen van kritisch en participerend burgerschap, met aandacht voor een zorgzame samenleving, respect voor diversiteit, kwaliteitsvolle en betrouwbare media, degelijk en voor iedereen toegankelijk onderwijs en rechtvaardige herverdeling van rijkdom.

Zo kan iedereen competenties en middelen verwerven of behouden om zijn zelfbeschikking en ontplooiing te realiseren - wat fundamenteel is in de vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing waarvan de Agorakring vertrekt.

 

De AGORAKRING vzw wil zoveel mogelijk vrijzinnige humanisten stimuleren om zich actief te engageren in kritisch en participatief burgerschap, vanuit een besef van medeverantwoordelijkheid voor de evoluties in de samenleving.